http://www.skola-perspektiva.cz

cena kvality

Informace o studiu

Vážení uchazeči o studium,

veškeré informace o studiu získáte primárně od Kateřiny Horské (studijní oddělení). Kontaktovat ji můžete na emailové adrese horska.katerina@skola-perspektiva.cz nebo na telefonním čísle 778 087 400.

 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Nultý ročník

Žáci, kteří neuspěli při některé části maturitní zkoušky mohou být přijati ke studiu tzv. nultého ročníku. Student si vybere studijní obor (Sociální či Personální práci) a formu studia (denní nebo dálková). Účastní se pak přednášek a seminářů ve stejném rozsahu jako studenti řádného studia, plní stejné zkoušky i zápočty a po složení maturitní zkoušky je zařazen do řádného studia. Výše školného odpovídá řádnému studiu. Upozorňujeme však, že po dobu nultého ročníku student nemá status studenta ve smyslu školského zákona (tudíž si musí hradit odvody, zejména zdravotní pojištění).

Velkou výhodou nultého ročníku je fakt, že student neztratí rok života bez studia, ale po složení maturitní zkoušky a při splnění požadovaných zkoušek a zápočtů pokračuje ve studiu od druhého ročníku a nemusí začínat od ročníku prvního.

 

 

 

 

Studium na vyšší odborné škole je určeno zájemcům, kteří mají ukončeno středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. Jedná se o terciární typ vzdělávání, které je profesně zaměřeno a je v něm kladen důraz na odbornou praktickou přípravu pro úspěšné zvládnutí konkrétních pracovních pozic.

Výuka na naší škole probíhá na dálkovém studiu pouze v sobotu.

Vzdělávací programy využívají mezinárodní kreditní systém ECTS a mají modulové uspořádání. Ve splupráci s partnerskými vysokými školami mají studenti možnost doplnit si ve zkrácené formě studia bakalářské vzdělání (jeden rok).

Možnosti absolventů s maturitním vzděláním při dalším zvyšování kvalifikace:

absolvent – maturant

zvyšování kvalifikace

a) vzdělávání s vyšší

teoretickou náročností

vysoká škola ISCED 5A, 6               

b) profesní vzdělávání

vyšší odborná škola

ISCED 5B

 
Copyright © Škola Perspektiva
Created by AVT design - tvorba www stránek | Mapa stránek